energiaktiv.se

Stöd i energieffektiviseringsarbetet

Om energiaktiv.se

Energiaktiv.se är konstruerad för att hjälpa dig nå bästa möjliga resultat med just din energieffektivisering. Det finns ingen kungsväg till framgång utan du måste arbeta metodiskt för att nå målet.

Vi har valt att dela in energiaktiv i en kronologisk kedja som steg för steg ger dig tips och information kring vad som är viktigt i respektive del av energieffektiviseringsprocessen.

Energiaktiv.se har som mål att ge dig ett sammanhang som hjälper dig med ditt arbete. Även om olika verksamheter eller byggnader skiljer sig åt och olika teknik ställer olika krav finns det ett antal sanningar som alltid gäller – det är de sanningarna vi försökt få in i energiaktiv.se.

Energiaktiv.se vill få dig att arbeta strukturerat och eftertänksamt.

Att använda vårt material

Använd gärna materialet på webbplatsen. Vill du använda dig av materialet på din egen webbplats förespråkar vi att du länkar till oss, på så sätt får läsaren alltid den senaste uppdaterade versionen. Väljer du att använda vårt material på annat sätt går det bra, förutsatt att källan anges. Materialet ska då återges i oredigerat skick så att det inte kan missuppfattas eller misstolkas.

De bilder vi har på webbplatsen är upphovsrättsligt skyddat material och får inte användas för annat bruk utan tillåtelse.

Samtliga illustrationer på energiaktiv.se är framtagna av Tor Jäger.

Cookies på energiaktiv.se

På energiaktiv.se används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Ingen personlig information sparas om besökaren.

Myndigheten använder cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats, www.pts.se.