energiaktiv.se

Stöd i energieffektiviseringsarbetet

Skriv avtal

När du anlitar hantverkare för att hjälpa dig med åtgärderna är det viktigt att du skriver skriftliga avtal. Om du får problem med hantverkare eller om ni blir oense om vad som sagts är det bara att titta på avtalet.

Konsumentverket, Sveriges Byggindustrier och Villaägarnas Riksförbund har tagit fram en mall för avtal mellan privatperson och entreprenör. Avtalet bör knytas till entreprenörens offert. Undvik att betala i förväg.

Överenskommelsen bör innehålla en betalningsplan där en viss del betalas efter det att arbetet är utfört. En del av betalningen kan då hållas inne om arbetet inte blir klart eller om det finns fel som ska åtgärdas.