energiaktiv.se

Stöd i energieffektiviseringsarbetet

Energi för värme, varmvatten och hushållsel

Den energi som du använder i ditt hus går åt till värme, varmvatten och hushållsel. Fördelningen mellan användningsområdena beror dels på hur huset är byggt, men också på vilka vanor du och din familj har.  Om det finns en energideklaration för huset visar den vilken energiåtgång som uppmätts vid deklarationstillfället för värme och varmvatten. Däremot ingår normalt inte hushållsel  i energideklarationen.

Fördelning av energianvändningen

Figuren nedan visar fördelningen i ett genomsnittligt hus med en total energianvändning på 24 000 kWh.  Mest energi används vanligtvis till uppvärmning och därför är det intressant att undersöka förmågan hos husets väggar, tak, fönster och dörrar att hålla kvar värmen i huset.Om du för regelbundna noteringar för energianvändningen i huset ger det dig ett bra underlag för åtgärder som minskar energianvändningen. Dokumentationen avslöjar också om något inte fungerar som det ska i huset. En god vana är att skriva av elmätaren regelbundet, exempelvis vid varje månadsskifte. Samma sak gäller för andra energislag som fjärrvärme, pellets, ved eller olja.