energiaktiv.se

Stöd i energieffektiviseringsarbetet

Lagen om energideklarationer ska sänka energianvändningen

Som husägare ska ditt hus vara energideklarerat när det säljs. Den ska visas upp för spekulanter innan köp och sedan lämnas över till en ny ägare när köpet väl är genomfört.

Även nybyggda småhus måste energideklareras.

Lagen om energideklarationer började gälla 1 januari 2009, och liknande lagar finns i hela EU. En energideklaration ger dig en helhetsbild över energianvändningen i huset. Genom deklarationen har köparen möjlighet att jämföra huset med liknande.

I energideklarationen kan det finnas förslag på vilka åtgärder som kan ge förbättringar i huset när det gäller energianvändningen och som inte försämrar innemiljön.