energiaktiv.se

Stöd i energieffektiviseringsarbetet

Beräkna besparingen

Det finns flera olika sätt som du kan beräkna hur mycket energi som du sparar efter att du har gjort en åtgärd.

I din energideklaration kan det finnas uppskattningar av hur mycket de föreslagna åtgärderna kan spara. Men du kan även använda dig av beräkningsprogrammet Energikalkylen som kan ge dig underlag. Energimyndighetens tester av energikrävande produkter kan också ge vägledning när du till exempel ska köpa ny kyl och frys.

Kommunens energi- och klimatrådgivare kan hjälpa till med att uppskatta besparingen för olika åtgärder.