energiaktiv.se

Stöd i energieffektiviseringsarbetet

Bidrag och lån

För vissa åtgärder som minskar husets energianvändning kan du ansöka om  bidrag eller stöd. En del bidrag är begränsade till vissa kommuner medan andra är stöd gäller i hela landet.

Kommunens energi- och klimatrådgivare kan ge dig information om vad som just du kan söka.  De nationella bidragen redovisas på Energimyndighetens och på Boverkets webbplatser.

Du kan även undersök om banken eller försäljaren kan erbjuda dig ett lån till energiåtgärden. Villkoren varierar så det kan löna sig att jämföra olika alternativ.