energiaktiv.se

Stöd i energieffektiviseringsarbetet

Olika åtgärder passar olika hus

Det finns en rad olika åtgärder du kan göra för att minska energianvändningen i ditt hus. Om det finns en energideklaration för ditt hus så kan den innehålla en lista med förslag som är anpassade till huset.

Liten bild på glödlampaDu kan även vända dig till din kommuns energi- och klimatrådgivare för att få hjälp med en lista på lämpliga åtgärder. Från listan du får av energideklarationen eller från din energi- och klimatrådgivare kan du göra en plan på åtgärder som du kan göra på kort och på lång sikt.

Liten bild på utropsteckenNär du genomför de olika åtgärder för att minska energianvändningen är det viktigt att din inomhusmiljö inte försämras, eller att åtgärden påverkar ditt hus på ett negativt sätt. Det är viktigt att du anlitar en fackman så fort du känner dig osäker.

Energimyndigheten och Boverket har information på sina webbplatser  om åtgärder för att minska energianvändningen och vilka risker man ska se upp med.

Tre huvudtyper av åtgärder

I energideklarationen delas åtgärderna in i tre grupper:

  • styr- och reglertekniska
  • installationstekniska
  • byggnadstekniska åtgärder

 

Åtgärderna förklaras och beskrivs till vänster.