energiaktiv.se

Stöd i energieffektiviseringsarbetet

Installationstekniska åtgärder

Med installationstekniska åtgärder menas den teknik som installeras i huset för att tillgodose behovet av vatten, värme, ventilation, belysning och isolering.

Värmepumpar och snålspolande kranar är två exempel på installationer.