energiaktiv.se

Stöd i energieffektiviseringsarbetet

När åtgärderna är klara

Beroende på åtgärder kan det finnas flera saker att tänka på. Efter tilläggsisolering på vinden bör fukt och andra förändringar hållas under uppsikt de närmsta åren. Detta gäller också om bränslepannan ersatts av en värmepump eller av fjärrvärme.

Läs också säljarens dokumentation till installationen av ny värmekälla. Ett vanligt misstag är att glömma att byta filter i luft/luft-värmepumpar och värmeåtervinningsaggregat (FTX). Mer information finns på Internet. Prata också med andra som genomfört liknade åtgärder.