energiaktiv.se

Stöd i energieffektiviseringsarbetet


Energiaktiv.se riktar sig först och främst till dig som äger småhus, flerbostadshus, lokaler men också till företag inom exempelvis tillverkning och jordbruk. Sidan riktar sig även till dig som vill undersöka energieffektiviseringsmöjligheter för transport inom organisationen.


Om energiaktiv.se

När du ska energieffektivisera din fastighet eller ditt företag kan det finnas både ekonomiska och miljömässiga vinster. Även för dig som redan har fått förslag på energibesparande åtgärder kan energiaktiv.se hjälpa dig att komma igång. Här får du stöd i arbetet från kartläggning till uppföljning.

Webbplatsen är ett samarbete mellan Boverket, Jordbruksverket och Energimyndigheten.