energiaktiv.se

Stöd i energieffektiviseringsarbetet

Offerter

När du ska ta in offerter från olika hantverkare/företag bör offerten bestå av en teknisk, en ekonomisk och en juridisk del.

Den tekniska delen beskriver vad som ska göras, till exempel systemlösning, kringarbeten och material. Det ska tydligt framgå vad som ska göras och vad som inte ska göras. Den ekonomiska delen bör innehålla kostnad, energikalkyl och ekonomisk kalkyl. Den juridiska delen innehåller bland annat tidplan, betalningsvillkor, garantier, försäkringar, serviceavtal och förbehåll.

I en offertförfråga med ett förfrågningsunderlag finns möjlighet att specificera de uppgifter som ska finnas med i offerten. På så sätt utgår alla entreprenörer från samma förutsättningar och offerterna blir lättare att jämföra.

Konsumentverket har tagit fram en checklista som du kan använda dig av när du ska anlita hantverkare. Det finns även flera branschföreningar som har checklistor för den egna branschen.