energiaktiv.se

Stöd i energieffektiviseringsarbetet

Mer information och hjälp

Om något är oklart med skötseln, eller med åtgärden på annat sätt, ska du i första hand ta kontakt med säljaren.

Kommunens konsumentvägledare kan ge information om garantier, reklamationer eller andra frågor om lag och rätt.

Kommunens energi- och klimatrådgivare kan ge generell information och opartiska råd och tips. Alla kommuner erbjuder kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till allmänheten och till små och medelstora företag och organisationer.